Våra utbildningar

Välmående pojkar i en hälsosam miljö

Bli certifierad samtalsledare

En fyra dagars utbildning som ger fördjupad kunskap och verktyg för att skapa validerande och konstruktiva samtal med pojkar och flickor enskilt och i grupp.

Certifierad samtalsledare i affektträning

 

Samtalsledning handlar om konsten att få ett konstruktivt möte för att skapa kontakt, ge information eller skapa förändring. Samtalsledarutbildningen genomförs vid två tillfällen om totalt fyra dagar.

 

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter pojkar och flickor. Den syftar till att stärka dig i din yrkesroll, för att skapa hållbar förändring och positiv utveckling hos barnen och ungdomarna du möter. För personal på skola och andra pedagogiska instanser ger metoden förutsättningar att skapa undervisningsbara och mottagliga grupper.

 

Utbildningen består av två block. Det första blocket går igenom grundläggande problem- och målformulering i arbetet med pojkar och flickor.

 

Det andra blocket ger instruktioner för hur metoden appliceras i samtals- och vägledningsarbetet med pojkar och flickor. Fokus ligger på praktiskt användbarhet.

Utbildningar 2019

 

Stockholm, 21-24 maj

 

Stockholm, 3-6 december INSTÄLLD

 

Anmälan och ytterligare information till tyko@pratamedunga.se

Kostnad: 9900 kronor exkl. moms/deltagare för samtliga fyra dagar.

I priset ingår fika, dokumentation och kursintyg.

Bindande anmälan senast sista anmälningsdag.

 

OBS! Ange följande på anmälan:

 • Deltagares namn och befattning för föreläsarens information och för kursintyg.
 • Mailadress samt mobilnummer till kontaktperson.
 • Korrekt fakturaadress med ev. referens-/ID-nummer/motsv.
 • Ev. födoämnesallergier/preferenser

 

 

Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar

Skicka en förfrågan om utbildning till oss så kontaktar vi er. Utbildningen sker i era lokaler under fyra heldagar. För att utbildningen ska ske så smidigt som möjligt behöver lokalen ha tillgång till whiteboard, blädderblock samt projektor. 

 

Kontakta oss gärna vid frågor och för offert!

  

Efter utbildningen kan du:

 

 1. Planera och genomföra 10 strukturerade samtalsträffar med unga i grupp i enlighet med samtalsmetoden DIN BROR/DIN SYSTER med fokus på våra nio grundaffekter, dess funktion och syfte samt hur de påverkar våra beteenden och beslut. Varje samtalsträff fokuserar på en av våra nio grundaffekter och syftar övergripande till att öka ungas affektmedvetenhet. 
 2. Coacha och validera unga
 3. Använda den integrala modellen i ditt samtalsledarskap

Deltagarna får:

 

 • Fördjupad kunskap om de individuella, kulturella, strukturella och beteendemässiga mekanismer som påverkar pojkar och flickors handlingar och utryck. Varför gör de som de gör?

 

 • Ett validerande förhållningssätt baserad på kognitiv beteende terapi (KBT) och dialektisk beteende terapi (DBT). Hur skapar jag ett lugnt och konstruktivt möte?

 

 • Affektfokuserad färdighetsträning att användas tillsammans med pojkar och flickor i form av ett steg för steg program med speciellt framtagna teman och övningar för att främja individuell utveckling. Hur ger jag dem vad de allra mest behöver?

 

 • Funktionell ledarskapsträning och verktyg för att använda i rollen som samtalsledare för att förstå och stimulera grupprocesser och grupputveckling. Hur är jag den bästa ledaren i mötet med pojkar och flickor?

 

Deltagarna ska efter utbildningen ha en genomgående förståelse för barn och ungas situation och behov. De ska ha kunskap om resan från en traditionell världsbild till en modern och de utmaningar och möjligheter den för med sig för såväl flickor som pojkar.  De ska kunna följa instruktioner för hur rätt insats kopplas samman med rätt målgrupp utifrån en uppskattning av riskbenägenhet. Deltagarna ska även kunna planera och genomföra, avsluta och utvärdera såväl individuella som gruppbaserade samtalsinsatser som utgår från DIN BROR metoden för pojkar i såväl liten skala, såsom ett samtal, som större insatser. De får också lära sig DIN SYSTER programmet för att konkret arbeta med flickor i samtalsgrupper. Deltagarna har även verktyg att möta, få mandat av, samtala samt vägleda alla typer av pojkar och flickor. Stort fokus ligger på att utgå från ett barnperspektiv i det psykosociala stödarbetet.

Copyright DIN BROR 2019

All rights reserved