Våra utbildningar

Välmående pojkar i en hälsosam miljö

Bli certifierad samtalsledare

En fyra dagars utbildning i två steg som ger fördjupad kunskap och verktyg för att skapa validerande och konstruktiva samtal med pojkar enskilt och i grupp.

Samtalsledarutbildning

 

Samtalsledning handlar om konsten att få ett konstruktivt möte för att skapa kontakt, ge information eller skapa förändring. Samtalsledarutbildningen genomförs vid två tillfällen om totalt fyra dagar.

 

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som i sitt arbete möter pojkar och den syftar till att stärka dig i din yrkesroll, för att skapa hållbar förändring och positiv utveckling hos pojkarna du möter. För personal på skola och andra pedagogiska instanser ger metoden förutsättningar att skapa undervisningsbara och mottagliga grupper.

 

Utbildningen består av två block. Det första blocket går igenom grundläggande problem- och målformulering i arbetet med tonårspojkar.

 

Det andra blocket ger instruktioner för hur DIN BROR plus metoden appliceras i samtals- och vägledningsarbetet med pojkar i tonåren. Fokus ligger på praktiskt användbarhet.

Höstens utbildningar 2018

 

 

Luleå 20-23 november (steg 1-2)

 

Malmö 26-29 november FULLBOKAD!

 

Stockholm 4-7 december (steg 1-2)

 

Kristianstad 18-21 decemberj (steg 1-2) INSTÄLLD HÄNVISNING TILL UTBILDNING I STOCKHOLM

 

Anmälan och ytterligare information till info@dinbror.se

Kostnad: 9900 kronor exkl. moms/deltagare för samtliga fyra dagar.

I priset ingår fika, dokumentation och kursintyg.

Bindande anmälan senast sista anmälningsdag.

 

Ange följande på anmälan:

  • Deltagares namn och befattning för föreläsarens information och för kursintyg.
  • Mailadress samt mobilnummer till kontaktperson.
  • Korrekt fakturaadress med ev. referens-/ID-nummer/motsv.
  • Ev. födoämnesallergier/preferenser

 

 

Upplägg för de fyra dagarna

 

Dag 1:

Introduktion och teori: pojkars situation och behov, utmaningar och lösningar

Kulturkrockar och utmaningar

 

Dag 2:

Lösningar fortsättning, applicering i mötet med pojkar

 

Dag 3:

Från teori till verklighet: DIN BROR plus metoden i praktiken

 

Dag 4:

Träningsmodul: applicering av metod och program

Avslutning och diplomering

Deltagarna får:

 

  • Fördjupad kunskap om de individuella, kulturella, strukturella och beteendemässiga mekanismer som påverkar pojkars handlingar och utryck. Varför gör de som de gör?

 

  • Ett validerande förhållningssätt baserad på kognitiv beteende terapi (KBT) och dialektisk beteende terapi (DBT). Hur skapar jag ett lugnt och konstruktivt möte?

 

  • Affektfokuserad färdighetsträning att användas tillsammans med pojkar i tonåren i form av ett steg för steg program med speciellt framtagna teman och övningar för att främja individuell utveckling. Hur ger jag dem vad de allra mest behöver?

 

  • Funktionell ledarskapsträning och verktyg för att använda i rollen som samtalsledare för att förstå och stimulera grupprocesser och grupputveckling. Hur är jag den bästa ledaren i mötet med pojkar?

 

Deltagarna ska efter utbildningen ha en genomgående förståelse för pojkars situation och behov. De ska ha kunskap om resan från en traditionell världsbild till en modern och de utmaningar och möjligheter den för med sig för såväl flickor som pojkar. De ska kunna följa instruktioner för hur rätt insats kopplas samman med rätt målgrupp utifrån en uppskattning av riskbenägenhet. Deltagarna ska även kunna planera och genomföra, avsluta och utvärdera såväl individuella som gruppbaserade samtalsinsatser som utgår från DIN BROR plus metoden för pojkar i såväl liten skala, såsom ett samtal, som större insatser. Deltagarna har även verktyg att möta, få mandat av, samtala samt vägleda alla typer av pojkar i tonåren. Stort fokus ligger på att utgå från ett pojkperspektiv i det psykosociala stödarbetet.

Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar

För personalgrupper med fler än åtta deltagare finns det möjlighet att anlita oss för att komma till er och hålla steg 1 och steg 2 utbildningar samt föreläsningar om effektivt behandlande, förebyggande och främjande arbete med tonårspojkar.

 

Kontakta oss gärna vid frågor och för offert!

Copyright DIN BROR 2018

All rights reserved