Metod

Copyright DIN BROR 2017

All rights reserved

Att vara stark

Är att visa sina känslor stora som små

Är att våga stå upp för andra när dem känner sig mindre starka

Är att låta sig vara svag visar att man är stark

 

Adrian 14 år

Tre steg till trygga pojkar och ett tryggt samhälle

En grupp med 8-10 pojkar skapas

Pojkarna genomgår ett självstärkande program om 15 samtalsträffar

Pojkar får möjlighet att utveckla livsviktiga färdigheter

Leder till: ökad trygghet, självständighet, mindre våld och minskat skolk*

 

DIN BROR plus metoden

 

DIN BROR metoden är en samtalsmetod för tonårspojkar i grupp som innehåller ett program om 15 samtalsträffar.

 

Vårt syfte är att ge killar i tonåren möjlighet att och vara i en gynnsam miljö med andra pojkar och utveckla färdigheter som gör livet mer begripligt, hanterbart och meningsfullt.

 

Metoden har utformats för pojkar i ett modernt samhälle såsom Sverige.

 

DIN BRORs unika problemformulering har utformat en framgångsrik formel för ett förebyggande och främjande psykosocialt arbete med pojkar. Det betyder att både arbeta med det som inte fungerar och det som fungerar. Med både utmaningar och styrkor. Målet är inte att bara att deltagarna ska gå från minus till noll utan också utveckla plusfärdigheter. Därför heter metoden DIN BROR plus. Metoden har idag tagit in ledande forskning från ett brett disciplinärt fält inom såväl psykologi som sociologi, systemteori och neurobiologi.

 

DIN BROR metoden har utvärderats externt fem gånger. Utvädringarna visar på tydliga och hållbara effekter. Bland annat har ambitionsnivån i skolarbetet ökat och likaså upplevelsen av trygghet samt förmågan till konsekvenstänkande. Skolan har nämnt att skolmiljön blivit lugnare, mobbning har gått ner och i den senaste utvärderingen gick deltagarnas trygghet upp med 47 %, våldsanvändandet gick ner med 45 % och skolkningen gick likaså ner med 69 % efter 15 gruppträffar.[i] Utvärderingar har också mätt effekterna över längre tid och sett att de positiva effekterna kvarstår över flera år och i många fall ökar ytterligare. En viktig slutsats från utvärderingarna är att antalet riskfaktorer gått ner väsentligt för deltagande pojkar[ii].

 

 

[i] Resultatmätning Bröder och Systrar Alby 2012/2013: Inkludera Invest

 

[ii] Lindgren, L. (2011). Utvärderingsrapport Din Bror Kristianstad 2011. Devinor