Våra utbildningar

Bli certifierad samtalsledare

 

Vi erbjuder fyra dagars utbildningar både i Stockholm och i Kristianstad som leder fram till certifierad samtalsledare.

Utbildningen består av två block. Det första blocket går igenom grundläggande problem- och målformulering i arbetet med tonårspojkar.

 

Det andra blocket ger instruktioner för hur DIN BROR metoden appliceras i samtals- och vägledningsarbetet med pojkar i tonåren. Fokus ligger på praktiskt användbarhet.

Utbildningen riktar sig till dig som träffar pojkar i ditt dagliga arbete och särskilt till dig som redan arbetar eller vill samtala med tonårspojkar i grupp. Den går igenom hur du använder den revolutionerade samtalsmetoden DIN BROR i förebyggande, främjande och behandlande arbete med tonårspojkar. Metodens utformning passar pojkar med såväl svenskfödda som utrikesfödda föräldrar.

 

Utbildningen ger bland annat

Ledarskapsutveckling för att vägleda pojkar i tonåren

Ett manualbaserat program byggd på evidensbaserade metoder såsom KBT

En genomgående förståelse för pojkars behov och situation

Deltagarna får:

 

• En genomgående förståelse för pojkars situation och behov

 

• Kunskap om resan från en traditionell världsbild till en modern och de utmaningar och möjligheter den för med sig för såväl flickor som pojkar.

 

• Evidensbaserade instruktioner för hur rätt sorts insats kopplas samman med rätt målgrupp utifrån en uppskattning om riskbenägenhet.

 

• Lära sig om de vanligaste angreppssätten i arbetet med pojkar och träna på ett nytt funktionellt angreppssätt baserat på ledande forskning från bland annat Harvard University.

 

• Praktisk träning av ett evidensbaserade förhållningssätt i stöd- och vägledningsarbetet med pojkar.

 

• Konkreta exempel på hur en konstruktiv och hållbar socialisering och kultur växer fram och reproduceras bland pojkar i tonåren.

 

• Detaljerad beskrivning för hur en insats för tonårspojkar planeras, struktureras, genomförs, avslutas och utvärderas.

 

• Funktionell färdighetsträning att användas tillsammans med pojkar i tonåren i form av ett steg för steg program med speciellt framtagna teman och övningar.

 

• En lösningsfokuserad och salutogen samtalsteknik baserad på kognitiv beteende terapi (KBT) och dialektisk beteende terapi (DBT).

 

• Ledarskapsträning och verktyg för att använda i rollen som facilitator och gruppledare.

 

• En manual i DIN BROR metoden, kursbevis samt fika.

 

Deltagarna ska efter utbildningen kunna planera och genomföra såväl individuella som gruppbaserade samtalsbaserade insatser som utgår från DIN BROR metoden för pojkar i såväl liten skala, såsom ett samtal, som större insatser. Deltagarna har även verktyg att möta, få mandat av, samtala samt vägleda alla typer av pojkar i tonåren. Stort fokus ligger på att utgå från ett pojkperspektiv i det psykosociala stödarbetet.

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar

För personalgrupper med fler än sex deltagare finns det möjlighet att anlita oss för att komma till er och hålla steg 1 och steg 2 utbildningar samt föreläsningar om effektivt behandlande, förebyggande och främjande arbete med tonårspojkar.

Prislista skräddarsydda utbildningar

 

Våra öppna utbildningar är till för alla som är intresserade av att lära sig mer om hur man samtalar med, vägleder och coachar pojkar.

 

Fyradagarsutbildningen som leder fram till certifierad samtalsledare är uppdelad på två steg.

 

Priset är 5000 kr (exkl. moms) per steg.

 

Rabatt utgår om du bokar både steg 1 och steg 2. Kostnaden blir då 8800 kr (exkl. moms)

 

Mängdrabatt utgår också vid bokning av tre eller fler deltagare.

Ungefärligt upplägg för steg 1 och steg 2

 

Dag 1:

Introduktion och teori: pojkars situation och behov

Kulturkrockar och utmaningar, DIN BROR metoden

DIN BROR metoden och DIN BROR programmet (DBP)

 

Dag 2:

DBP forts. struktur och integrering av metod och program

Genomgång och sammanfattning

 

Dag 3:

Från teori till verklighet: DBP i praktiken

Upplevelsebaserad genomgång av DBP

 

Dag 4:

Träningsmodul: applicering av metod och program

Avslutning och diplomering

Copyright DIN BROR 2017

All rights reserved