VAD ÄR FÄRDIGHETSTRÄNING?

"På samma sätt som vi tränar en idrott behöver vi träna upp våra nyckelfärdigheter!"

Färdighetsträning utifrån

Din Bror & Din Syster programmet

Barn och unga har i dag stort ansvar för sitt eget lärande, mående och utveckling. För att hantera detta behöver de använda olika nyckelfärdigheter. 


Nyckelfärdigheterna hjälper barn och unga att bättre klara av skola, hantera sociala kontakter och utmanande situationer.


Vi har tagit fram ett program och en utbildning för att hjälpa dig att träna dessa färdigheter tillsammans med barn och unga du möter. 


Träningen sker exempelvis genom klassrumsarbete eller genom samtalsgrupper. 


DBDS programmet


Färdighetsträningen sker genom Din Bror och Din Syster (DBDS) programmet.


Programmet består av färdighetsbyggande träffar.


Träffarna kan utföras som en del av klassrumsarbetet eller genom strukurerade samtalsträffar. 

Teoretisk bas


Färdighetsträningen baseras bland annat på dialektisk beteende terapi (DBT) och kognitiv beteende terapi (KBT).


DBDS programmet har en psykoedukativ och stödjande framtoning för att hjälpa unga på bästa sätt.


Färdighetsträning


Genom klassrumsarbete eller veckovisa samtalsgrupper tränas nyckelfärdigheter upp, som sedan kan användas och utvecklas vidare i vardagen.


Färdigheterna tränas för att främja barn och ungas lärande, öka barn och ungas motståndskraft och förebygga fysisk och psykisk ohälsa. 


Evidens


DBDS bygger på evidensbaserade teorier och beprövad erfarenhet.


Programmet har använts i snart två decennier av olika svenska organisationer, föreningar och kommuner.