FAQ

Är DIN BROR bara för pojkar?

DIN BROR har utvecklats för att nå fram till och stötta pojkar. När vi startade fanns redan ett relativt välarbetat stöd för flickor i form av tjejjourer och metoder för samtalsgrupper, men det saknades för killar. Vi fyllde en lucka som behövdes fyllas. Vi har dock märkt att den färdighetsträning och stöttning som samtalsgrupperna ger är lika värdefull för flickor som för pojkar. Därför utvecklade vi även DIN SYSTER metoden. 

Förespråkar ni blandade grupper eller grupper separerade av kön?

Det beror på förutsättningarna och syftet med insatsen. Blandade grupper är bra för att lära känna varandra och dela perspektiv. Grupper uppdelade på kön gör det möjligt för deltagarna att reflektera över ämnen som man som grupp delar. 

Kan man vara DIN BROR ledare som kvinna? 

Självklart! Könet spelar såklart ingen roll om du är en bra ledare eller inte. En perspektiv om hur det är att växa upp som kvinna är mycket värdefullt i en killgrupp, Vi trycker dock på att det ska finnas minst en manlig ledare med i varje samtalsgrupp. En viktig anledning är att pojkarna har en man de kan identifiera sig med och som kan modellera ett vidgat sätt att vara man på. 

Är DIN BROR till för alla pojkar oavsett bakgrund? 

Absolut. DIN BROR metoden används i alla möjliga kontexter och sammanhang. 

Varför menar ni att det är så viktigt att lära sig om känslor? 

Vi tror att om man känner sig bra beter man sig bra. Ju bättre vi förstår vad vi känner och varför vi känner som vi gör desto mer kontroll får vi över vår vardag och våra liv. Det intygar forskningen också. Känslor är viktiga att förstå men inte att agera omedvetet utifrån.   

Förespråkar ni gruppsamtal före individuella samtal?

Nej, vi tror att de har olika funktion och syfte. Gruppsamtalen ger möjlighet att ta in fler perspektiv och bli bekräftad av andra. Det finns samtidigt en risk att bli invaliderad i grupp, i de fallen utgör de individuella samtalen möjligheten till att bli sedd och öka sin förståelse. Både behövs och ger tillsammans stöd och möjlighet till lärande. 

Vad baserar ni ert arbete på? 

Vi har haft möjligheten att studera och lära oss olika metoder och strategier och tagit till oss det bäst lämpade för att använda i mötet med pojkar. DIN BROR är idag baserat på terapeutiska metoder såsom Dialektisk beteende terapi (DBT), kognitiv beteende terapi (KBT), traumamedveten omsorg (TMO). Vi tar också in positiv psykologi, neuropsykologi och emotionspsykologi för att fånga hela sprektrat av stöd och coachning. 


Vi använder även integral teori för att sortera och sätta ihop olika förklaringsmodeller till integrerade system. Vi tar hjälp av kulturförklaringsmodeller såsom World Value Survey och Spiral Dynamics när vi diskuterar kultur.  


Vi använder också den senaste forskningen inom ledarskap och organisationsutveckling som vi tar in från vårt parallella arbete inom näringslivet. 

Varför tror ni att det är extra viktigt för pojkar att lära sig om känslor? 

Pojkar som grupp har fortfarande ganska strikta ramar för hur de ska bete sig, speciellt hur de ska uttrycka känslor. Vi har positivt nog sett en viss förändring de senaste decennierna där bilden av hur en man ska vara har börjat vidgas. Bilden är samtidigt fortfarande ganska snäv och en snäv bild ger bara utrymme för en liten del av av alla känslouttryck. 


När vi känner oss bra beter vi oss bra och pojkar som känner sig själva och som känner sig bra beter sig bra och bidrar med sin hälsa till vårt samhälle. Det är samhällsvinsten. Eftersom pojkar som grupp tyvärr är överrepresenterade i negativ statistik är det många pojkar som känner sig dåliga, men inte söker stöd. Istället hanterar de den dåliga känslan genom att blunda för den, strunta i den eller domna bort den, genom dataspel, alkohol, droger eller annat. Det är tyvärr ett recept för psykisk och fysisk ohälsa såväl som destruktiva beteenden såsom självskador och våld.  


Receptet för en god psykisk och fysisk hälsa börjar med en god förståelse för hur man känner och strategier för hur man kan hantera sitt mående. Alla behöver lära sig detta, speciellt pojkar. 

Måste man vara samtalsledare över en grupp för att gå era utbildningar? 

Nej inte alls, många som går våra utbildningar gör det för att lära sig mer om hur pojkar och flickor fungerar utifrån en psykologisk och neurologisk grund. En del som går utbildningarna använder materialet och manualen för individuella samtal and använder den för gruppsamtal. 

Vad får man ut efter att ha gått er utbildning eller lyssnat på era föreläsningar? 

Det är såklart individuellt men vi lyfter fram tre saker som är unika.


Det är vårt pojkperspektiv som utbildningarna vilar på och som utgör basen för att skapa mandat för lärande och förändrande samtal med pojkar.


Det andra är vårt kulturspecifika perspektiv som ger en ytterligare förklaringsmodell som underlättar mötet mellan människor med olika kulturella bakgrunder.


Det tredje är vårt integrerande perspektiv som säger att istället för att låta en förklaringsmodell bråka med en annan ta in det bästa av olika förklaringsmodeller och sätta ihop dem till något ännu bättre, ännu tydligare. Att arbeta med pojkar i dag är en komplex uppgift och vill skapa förändring och lärande. Det gör att vi behöver få tillgång till gemensamma förklaringsmodeller och språk att luta oss på i vårt arbete. 

Hur gör man för att boka en utbildning eller föreläsning av er?  

Vi föreläser och utbildar i mån av tid och möjlighet om vårt arbete med pojkar. Vi gör det på tre olika sätt: 


Föreläsningar: föreläsningarna sker i av uppdragsgivaren bokade lokaler och kan vara allt från 45 min till en halvdag i längd. Vi anpassar oss efter önskemål och förutsättningar 


Gör en förfrågan om föreläsning här


Uppdragsutbildningar: vi kommer till er och genomför utbildningen "Certifierad samtalsledare i emotionsträning" under tre dagar.


Utbildningen är mycket uppskattad och kan bokas närsomhelst under året av grupper mellan 3-20 deltagare.  

Utbildningen ges numera även som webkurs Live!


Läs gärna mer om utbildningen här


Coachutbildning: vår ettåriga coachutbildning startar till hösten 2020. Den är till för dig som vill fördjupa din kunskap om hur du coachar och vägleder pojkar. 


Hör av dig till oss om du vill veta mer vår coachutbildning

Copyright DIN BROR 2020

All rights reserved

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera