GRATIS FÖRELÄSNING!

Boka en gratis föreläsning!

Vi föreläser gärna hos er om betydelsen av färdighetsträning och inlärning.


Föreläsningen är ca 45 min lång och görs digitalt. 


Vi går igenom hur färdighetsträning och rätt bemötande skapar framgång, bland annat utifrån vårt prisbelönade arbete med pojkar på behandlingshem och i några av Sveriges riskområden. 


Vi går också igenom vad vi menar med färdighetsträning och hur den kan användas praktiskt på en skola, HVB, fritidsgård eller liknande. 


Föreläsningen är interaktiv och dynamisk, med mål att väcka nyfikenhet och intresse för att arbeta med färdighetsträning i mötet med barn och unga, men utan krav på att köpa in vidare tjänster.