VAD ÄR FÄRDIGHETSTRÄNING?
DBDS vår syn på färdighetsträningen

Färdighetsträning utifrån

Din Bror & Din Syster programmet

Barn och unga idag måste kunna mycket själva – allt från att lära sig saker till att ta hand om sitt mående och sin utveckling. För att klara detta behövs speciella färdigheter.


Dessa färdigheter hjälper dem att lyckas i skolan, ha bra relationer med andra och hantera svåra situationer.


I DBDS-programmet tränar vi på dessa färdigheter genom olika övningar. Dessa övningar stärker förmågan att:

  • Vara Medvetet Närvarande: Lär deltagarna att fokusera och styra sitt beteende själva, istället för att låta yttre saker bestämma.


  • Hantera Relationer: Hjälper dem att lära sig sätta gränser, lösa konflikter, be om stöd och bygga starka, friska relationer.


  • Förstå och Hantera Känslor: Ger färdigheter för att förstå sina egna känslor bättre och hantera dem på ett sätt som är bra för dem och andra.


Dessa färdigheter spelar en viktig roll i både att

förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa hos barn och unga.