Om oss

Grundare av DBDS 


Tyko Granberger & Driton Rama


”Vår dröm är att ge det vi har fått”Vi har tagit oss igenom stora utmaningar. Vi har behövt stanna upp, försökt beskriva det som händer inom- och runt oss, gjort överväganden för att sedan göra det vi tror är effektivt på lång sikt. Vi har steg för steg behövt träna upp våra nyckelfärdigheter. 


För att göra det har vi behövt söka stöd och träna på att ta emot det. Vi har också behövt möta våra rädslor och utmanats till att stå ut och stå emot och vi har haft varandra.


Vår dröm är att ge unga det vi fått som vuxna och som vi skulle behövt i tonåren, så att de kan leva trygga och lyckliga liv och bli de bröder och systrar, söner och döttrar, pappor och mammor, ja de medmänniskor som de innerst inne vill vara.  

Driton Rama


Driton Rama är terapeut, handledare och har en examen i psykologi. Han har tillsammans med Tyko testat och utvecklat DIN BROR metoden och har tusentals timmar av operativt arbete med DBDS grupper bakom sig. Driton driver ett vårdbolag och har under 20 år arbetat med barn och unga i hög risk. 


Han är elitidrottsman med två SM guld och tränare sedan många år. Driton har två gånger blivit framröstad till årets förebild för sitt arbete med pojkar i Kristianstad.


Tyko Granberger


Tyko Granberger har en examen i en psykologi och avslutar för tillfället en MSc med fokus på affektiv neurovetenskap. Han har tillsammans med Driton testat och utvecklat DIN BROR metoden och har tusentals timmar av operativt arbete med DBDS grupper bakom sig.


Han är certifierad grupphandledare, behandlare och coach med 20 års erfarenhet av att arbeta behandlande och coachande med vuxna, ungdomar i hög risk samt ungdomar med utländsk bakgrund. Tyko anlitas regelbundet som rådgivare och konsult inom barn och ungdomsfrågor av bland annat SOS CV. Tyko har fått flera pris för sitt arbete med barn och unga.

Historien om DBDS

"Vi kan inte bli föräldrar till killarna, vi kan inte bli deras lärare. Det närmaste vi kan komma är att bli storebröder" - Driton Rama

DIN BROR & DIN SYSTER - DBDS - var först en insats för pojkar som hette DIN BROR. Målet med DIN BROR var att speciellt rikta in sig på att förebygga pojkars psykiska ohälsa och främja pojkars hälsa. Efter några år kompletterades DIN BROR med DIN SYSTER och idag är DIN BROR & DIN SYSTER en integrerad metod för att förebygga psykiska ohälsa och främja hälsa hos barn och unga.

Hur har DBDS använts?

Sedan starten 2004 har DBDS använts i skolmiljö, av idrottsklubbar, på fritidsgårdar, på HVB och institution, inte minst i utsatta områden.


Vi har själva genomfört grupper tillsammans med olika aktörer inom frivilligsektorn och inom kommunal regi. 


Vi har mycket långa samarbeten med olika kommuner som sträcker sig över 15 år. Under denna tid har vi gått in och bedrivit samtalsverksamhet samt utbildat och handlett personal som dagligen möter barn och unga. 

Varför funkar DBDS så bra?

"Family isn't always blood. It's the people in your life who want you in theirs; the ones who accept you for who you are. The ones who would do anything to see you smile and who love you no matter what." - Maya Angelou

Vi märkte redan när vi startade upp våra samtalsgrupper att nyckeln för ett framgångsrikt arbete börjar med ett genuint engagemang. Det som också behövdes var en äkta nyfikenhet på de ungas tillvaro och en paralell förmåga att fungera som en trygg vuxen, men en vuxen som inte hade alla svar, som inte dömde det de unga berättade, utan som fanns där som en trygg storasyster eller storebror. 


När vi lärde oss mer om barn och ungdomspsykologi kunde vi se att det är DIN BROR & DIN SYSTER gruppernas validerade miljö som är nyckeln till vår framgång.


Valideringen tillsammans med träning av de allra viktigaste färdigheterna är det vi idag kan se är receptet på två årtionden av förebyggande och främjande arbete "när det är som allra bäst", som en utvärderare av våra samtalsgrupper en gång skrev.