Media

Klipp, artiklar och rapporter om DBDS

Priser och rapporterhttp://www.devinor.com/res/default/utvarderingsrapportsportandtalk.pdf


https://www.nsk.se/2013/06/19/integrationsprojekt-ullbaggenominerat/ 


https://www.nsk.se/2010/06/23/12-000-kronor-till-din-bror/https://www.hd.se/2013-04-14/landsbygdsprojekt-belonadeshttps://mau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1487746/FULLTEXT01.pdf
Opinion och debatt


https://www.kristianstadsbladet.se/ledare/driton-rama-ett-oppet-brev-till-anhoriga-och-beslutsfattare/


https://www.kristianstad.se/sv/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-barn-och-ungdom/faltgruppen/


https://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/projektet-din-bror-lar-killar-att-inte-dumgas/

 

https://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/mansrollen-svar-for-manga/


https://www.kristianstadsbladet.se/hassleholm/de-vill-ta-reda-pa-killars-varldssyn/?stopredirect


https://www.hd.se/2008-10-03/vem-tuttar-pa-i-skolorna


Klipp 


https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/driton-blandar-hart-och-mjukt

 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/vidgad-mansbild-ska-forandra-studier


https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/killar-maste-inkluderas-i-jamstalldhetsdiskussionen

 

Ljudklipp


https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/49138?programid=2162


https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=6430910


https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=5677620Artiklar och intervjuer

 

https://www.socionomdagarna.se/2018/10/socionomdagarna-2018-talarintervju-med-driton-rama-metodansvarig-enig-beap/


https://www.fightermag.se/2013/10/14/driton-rama-en-fighter-med-samhallsengagemang/


http://media.perspectus.se/2018/08/Intervju-med-Driton-Rama.pdf

 

http://www.fria.nu/artikel/93187


 

http://www.goteborgsfria.se/artikel/113940