UTBILDNING

Utbildningen: ”Certifierad Färdighetstränare i DBDS-programmet

Uppdragsutbildning


 Utbildningen innefattar allt som behövs för att driva färdighetsbaserade samtal med barn och unga. 


I dagsläget genomförs utbildningen som uppdragsutbildning


Minimiantal för att genomföra utbildningen i arbetslaget är 8 personer. Det går även att gå ihop med andra aktörer om man är färre än 8 i arbetslaget.

Upplägg


Utbildningen innefattar tre moment:


  1. Inläsning av manual 
  2. Två heldagar praktiskt inriktad utbildning (samtalsledning under handledning)
  3. Examination för de som vill certifiera sig som färdighetstränare och samtalsledare

Pris


Uppdragsgivaren står för lokaler, fm fika, lunch och em fika under utbildningsdagarna, samt resa och boende för kursledare. 


Pris per deltagare (minimum 8): 6 500 kr (ex moms)


Informationsblad om utbildningen

finns att ladda ner här:

Rabatter


Vid 15 eller fler deltagare gäller följande rabatter: Pris per deltagare: 5 900 kr (ex moms)Reducerade priser gäller för mindre ideella föreningar som jobbar med utsatta barn.


Hör av dig till oss för att veta mer! 

Beprövad och prisbelönad

,,

"Tack för fantastiska dagar! Jag känner mig fortfarande uppfylld av den fina energin som var i gruppen och känner en sån tacksamhet."


Lena

Färdighetsträning utifrån DBDS programmet är erkänt effektivt


Insatser som använt programmet har bland annat vunnit priser som ”Årets skadeförebyggare” och ”Årets integrationssatsning”. Metoden är effektiv att använda i utsatta områden för att förebygga utanförskap och psykisk ohälsa.


Mätningar av barn och ungdomar som genomgått programmet har visat att den självupplevda tryggheten ökat med 50 % medan våldsanvändningen och skolkningen minskat med 45 % respektive 70 % efter en termins samtalsgrupper. 

Att få unga hjärnor att fungera tillsammans? 

,,


"Intressant och spännande utbildning som gav mig vad jag behövde för att genomföra samtalsgrupper. Genomtänkt, inspirerande och modern."


Anna

Färdighetsträningen baseras på hjärnforskning


Den unga hjärnan både utvecklas och förändras under uppväxten, vilket ställer krav på oss som möter barn och unga att vägleda och förstå den unga hjärnans utveckling. 


Färdighetsträningen i DBDS bygger på den senaste hjärnforskningen som utgår från att hjärnans föränderlighet både skapar motståndskraft och sårbarhet. 

,,


"Jag tycker verkligen att hela kursen i helhet var jättebra. Kommer ha stora användningar av den. Alla som jobbar på skola eller med människor överlag borde gå den!! Man ville faktiskt ha fler dagar kände jag för när man väl va inne i det så ville man inte att det skulle ta slut."


Bekim

Att arbeta effektivt med barn och unga i korsdraget mellan kulturer?

Färdighetsträningen i DBDS kan användas som en kulturfokuserad insats

 

Många barn och unga lever i korsdraget mellan olika kulturer. Som färdighetstränare och samtalsledare hjälper du deltagarna att se fördelar och nackdelar med såväl andra kulturer som den svenska kulturen och välja det bästa av två världar för att få ett välfungerande liv i ett svenskt samhälle. 

Tydligt och flexibelt genomförande 

,,


"Så intressant att det finns någon i det svenska samhället som har hunnit ikapp det vi arbetar med i vardagen och faktiskt kan diskutera detta och har verktyg som en bas i teorin."


Jan

Färdighetsträningen i DBDS kan enkelt integreras in i den ordinarie verksamheten


    • Färdighetsträningen kan genomföras vid klassrumsarbete.
    • Färdighetsträningen kan genomföras genom samtalsgrupper.

unsplash